Category: vegus

โรคที่มักจะเกิดกับวัยรุ่น

By admin 0 Comment April 2, 2020

วัยรุ่นเป้นวัยที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี่ยวหัวต่อ เป็นช่วงต่อของวัยผู้ใหญ่และวัยเด็ก และเป็นช่วงที่อยู่ในจุดพลิกผันของชีวิตหลายอย่างทั้งช่วงของการเรียน การเข้ามหาลับ การคบเพื่อน การคบแฟนเป็นต้น vegus